Autor: Milan

Poďakovanie za Slovak open championship 2019

Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková si dovoľuje touto cestou poďakovať za pomoc pri zorganizovaní medzinárodného festivalu v tanečnom športe – 8.r. Slovak Open Championship 2019, ktorého je náš tanečno – športový klub spoluorganizátorom a vyhlasovateľom súťaží „4.r. Pohár starostu MČ Bratislava Ružinov“ a „27.r. Bratislava Open“. TŠK M M BA poďakovanie za SOCH […]

Read more