Kontakt

logo_male

KONTAKTNÁ ADRESA:
Ostredková 14
MČ Ružinov
821 02 Bratislava II
Tel. / Fax: 02 / 207 215 39
Číslo účtu: 4008034502/7500
IBAN: SK17 7500 0000 0040 0803 4502

TRÉNINGOVÝ PRIESTOR :
Základná škola Ostredková 14
MČ Ružinov
821 02 Bratislava

Predsedníctvo klubu

Predseda:

Milan Špánik st.,  spanik@tskmm.sk

Podpredseda:

Michal Sušina,  susina@tskmm.sk

Tajomník:

Marcela Špániková,  spanikova@tskmm.sk

Hospodár:

Štefan Vörös (do 31.12.2017),  voros@tskmm.sk

Hlavný tréner:

Milan Špánik ml.,   milan_spanik@tskmm.sk

Člen:

Monika Biliková,   bilikova@tskmm.sk

Katarína Pavlovičová,  pavlovicova@tskmm.sk

KRK:

Predseda:

Milan Jesenský,  jesensky@tskmm.sk

Člen:

Juraj Holas,   webmaster@tskmm.sk

Veronika Špániková,  veronika.spanikova@tskmm.sk

Webmaster:

Juraj Holas,   webmaster@tskmm.sk

Michal Gábriš