Kontakt

logo_male

Tanečno športový klub M+M pri ZŠ Ostredková

Občianske združenie – Športový klub so zameraním na tanečný šport

Adresa:
ZŠ Ostredková 14
MČ Ružinov
821 02 Bratislava II

Tel.: +421 903 72 1234
Číslo účtu: 4008034502/7500
IBAN: SK17 7500 0000 0040 0803 4502
IČO: 31785131

Predsedníctvo klubu

Predseda:

Milan Špánik st.,  spanik@tskmm.sk

Podpredseda:

Milan Špánik ml.,  milan_spanik@tskmm.sk

Tajomník:

Adriana Kašiarová,  kasiarova@tskmm.sk

Hospodár:

Marcela Špániková,  spanikova@tskmm.sk

Člen:

 

Soňa Perfecká,   perfecka@tskmm.sk

KRK:

Predseda:

Milan Jesenský,  jesensky@tskmm.sk

Člen:

Juraj Holas,   webmaster@tskmm.sk

Veronika Špániková,  veronika.spanikova@tskmm.sk

Tréneri:

Tréneri-TŠK-M-M-BA-1024x286

Hlavný tréner:

Milan Špánik ml.,   milan_spanik@tskmm.sk

Tréneri:

Milan Špánik st.,   spanik@tskmm.sk

Marcela Špániková,   spanikova@tskmm.sk

 

Webmaster:

Juraj Holas,   webmaster@tskmm.sk

Michal Gábriš