Čo je nové?

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou musíme aj my pristúpiť k preventívnym opatreniam:

8.9.: Tréningy v septembri sa posúvajú

Vzhľadom k tomu, že tréningová sála sa nachádza v priestoroch školy, dotkli sa v nasledujúcom období organizácie tréningov  opatrenia , ktoré sa týkajú školských priestorov.

 • Celý september nie sú možné žiadne mimoškolské aktivity v priestoroch školy.
 • Tréningy môžeme realizovať v areáli  školy, avšak vzhľadom k tomu, že školská družina predĺžila prevádzku do 17:30 hodiny a počíta sa, že bude na tento účel využívané zastrešenie na športovom ihrisku, môžeme trénovať v tomto priestore až po ukončení prevádzky družiny. Takže prosíme o pochopenie, čo sa týka posunu tréningov na neskorší termín.
 • Od októbra by sa mali v škole znovu začať prenájmy priestorov na mimoškolskú činnosť. Veríme, že druhá vlna COVID nám nezatvorí prevádzku v škole a konečne sa dočkáme normálneho chodu tréningov.
 • Tréningy budeme plánovať tak ako predchádzajúcom školskom roku, teda pondelky a štvrtky, v čase od 15:00 hod. do 16:30 hodiny pre družstvo ktg. DII a JI, JII, a v stredu kondičný tréning podľa možností a podmienok. Čas upresníme.
 • V septembri teda máme prvý tréning 9.09.2020 od 17:30 do 18:45. Malá zmena oproti už odoslanej SMS: v stredu bude tréning LAT. Kondičný bude vo štvrtok 10.9.2020 od 17:30 do 18:30. Prosím aby deti prišli primerane oblečené, tréning  je vonku. Obutie – tenisky. Dôvod premeny tréningov – rodičovské združenie školy.

 

Vzhľadom k situácii uvažujeme o náhradnom priestore v obvode Ružinov. Bolo by vhodné, keď sa zúčastníte v stredu rodičovského združenia zastaviť sa na tréningu, vysvetlíme zámer osobne a potrebujeme aj Vaše osobné stanovisko k dochádzke do iného tréningového priestoru.

Ďakujeme za pochopenie, vzniknutú situáciu, nemôžeme ovplyvniť, musíme len prispôsobiť našu činnosť možnostiam a hľadať riešenia.

27.5.: Obnovujeme tréningy 😊

Prišla očakávaná chvíľa návratu detí do školy a aj možnosti pokračovať v tréningoch.
Vzhľadom k opatreniam s COVID 19, sme upravili tréningy nasledovne:

Tréningy začínajú od 1.6.2020 – pondelok

Pondelok:   obidve skupiny detí od 16:30 do 17:45, v tréningovej sále v škole (Štandardné tance)
Streda:   kondičný tréning vo vonkajšom priestore od 16:30 do 17:15 hod.
Štvrtok:   obidve skupiny detí, od 16:30 do 17:45, v tréningovej sále v škole (Latinskoamerické tance)

Prosíme akceptovať nasledovné pokyny:

 • Zraz detí pred školou je 15 minút pred tréningom. Tréner deti uvedie do šatne a sály.
 • Deti si odložia veci v šatni, vydezinfikujú ruky.
 • Nakoľko WC bude možné využiť len v nevyhnutnom prípade, deti by svoju potrebu mali vykonať pred tréningom doma.
 • Deti sa nesmú zdržiavať v priestoroch školy mimo tréningovej sály. (Priestory školy sú po vyučovaní už vydezinfikované a pripravené na budúci deň.)
 • Rodičia nemôžu do budovy vstupovať, deti treba po tréningu počkať pred budovou školy.
 • Konzumácia jedla nie je v priestoroch školy povolená.

1.4.: Tréningy sú zrušené do odvolania

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu a nariadenia krízového štábu SR,  prerušenie tréningovej činnosti v našom klube bude trvať až do odvolania. Podobne aj SZTŠ postupne ruší všetky nadchádzajúce súťaže.

Na znovu začatie tréningov Vás včas upozorníme.

17.3.: Odpustenie tréningového poplatku

Nakoľko nie je v súčasnosti možné realizovať tréningový proces, predsedníctvo pristúpilo k odpusteniu poplatkov za tréningový proces v mesiaci apríl 2020. Pokiaľ ste už vykonali úhradu, zaúčtujeme Vám ju do najbližšieho mesiaca, v ktorom sa bude tréning realizovať. O platbách za nasledujúce mesiace sa bude rozhodovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

12.3.: Zrušenie ďalších tréningov

Po dnešných záveroch vládneho krízového štábu predsedníctvo nášho klubu rozhodlo že:

Zrušenie tréningov je predĺžené do piatka 27.3. (vrátane)

10.3.: Zrušené súťaže

SZTŠ v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ruší súťaže v Nových Zámkoch (14.3.), Trenčíne (21.3.) a MSR LAT (28.3.).

9.3.: Pozastavenie tréningovej činnosti

Z dôvodov predchádzania šíreniu koronavírusu predsedníctvo rozhodlo že:

Od utorka 10.3. do pondelka 16.3. (vrátane) sú všetky tréningy zrušené

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude ZŠ SNP Ostredková uzatvorená od utorka 10.3. do piatka 27.3.2020 (vrátane). Vzhľadom k tejto situácii sa tanečné tréningy rušia. Situáciu budeme naďalej monitorovať a o ďalších skutočnostiach Vás budeme bezodkladne informovať. Informácie môžete sledovať tiež na webe školy zsostredkova.sk .

Ďakujeme za pochopenie.

9.3.: Informujte nás prosím o zdravotnom stave členov

Dovoľujeme si Vás požiadať na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby ste nás e-mailom alebo telefonicky informovali o skutočnosti, pokiaľ ste sa v poslednom čase nachádzali v krízových oblastiach s výskytom koronavírusu, alebo pokiaľ na sebe javíte známky akéhokoľvek ochorenia.

XXI.Tanečný kurz pre dospleých

Z dôvodu situácie s COVID-19 predlžujeme zápis na tradičný tanečný kurz pre dospelých do 4.10.2020.S pozdravom - Marcela a Milan Špánikovci.

Termín podania prihlášok na tento kurz je 4.10.2020, prvá lekcia sa koná 7.10.2020.

Viac informácií Prihlásiť sa na kurz

Nábor nových členov TŠK M+M Bratislava

Vedenie TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková Vás pozýva na zápis nových členov - dievčatá, chlapci, ktorí majú chuť tancovať a súťažiť.

Termín podania prihlášok na tento kurz je 4.10.2020, prvá lekcia sa koná 7.10.2020.

Viac informácií Prihlásiť sa na kurz

Poznáme víťazov v ankete Športovec Ružinova 2019

V nedeľu 29. januára, sa v DK Ružinov uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v ankete Športovec Ružinova 2019. Do hlasovania sa zapojilo takmer 2.000 hlasujúcich, ktorí rozhodli o víťazoch v kategóriách deti a dospelí. Veľká sála domu kultúry sa odela do slávnostných farieb. Pozvanými boli nominovaní spolu so svojimi hosťami, zástupcovia miestneho úradu a Cultus Ružinov, a. s.. Nechýbali čelní predstavitelia Ružinova a to starosta našej mestskej časti Ing. Martin Chren, vicestarostovia Ing. Martin Patoprstý a Ing. Michal Gašaj PhD.. Pozvanie prijali samozrejme aj miestni poslanci. Sála bola zaplnená takmer do posledného miesta.

Úvodné slovo si zobral riaditeľ RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o., Ing. Ľubomír Lenár. Z pozície hlavného organizátora ankety a slávnostného galavečera prítomných srdečne privítal.

V kategórii „DETI“ víťazov ocenili vicestarosta Ing. Martin Patoprstý a vedúca odboru školstva, kultúry a športu Mgr. Ľuboslava Vasilová. Postupne sme spoznali najlepšieho jednotlivca, družstvo a trénera. Medzi jednotlivcami bol najlepší tanečný pár Jaroslav Jesenský so Simonou Pavlovičovou. Najlepším družstvom sa stali úspešní hokejisti HK Ružinov’99 a medzi trénermi triumfoval Milan Špánik, ktorý sa stará o výchovu a športový rozvoj tanečných párov.

V kategórii „DOSPELÍ“ sme taktiež  spoznali najlepšieho jednotlivca, družstvo a trénera. Medzi jednotlivcami dominoval Ján Volko, najlepším družstvom boli hokejisti z Wild Thing Karaoke, ktorí sú účastníci a zároveň dvojnásobní víťazi populárnej amatérskej hokejovej ligy RAHL. Medzi trénermi sa najlepšou za rok 2019 stala Naďa Bendová, trénerka nášho najúspešnejšieho atléta a zároveň víťaza v kategórii jednotlivec Jána Volka. V kategórii“ DOSPELÍ“ odovzdali ceny vicestarosta Ing. Michal Gašaj Phd. a miestna poslankyňa Ing. Marcela Kulifajová.

Starosta našej mestskej časti Ing. Martin Chren spolu s riaditeľom RŠK, p. o., Ing. Ľubomírom Lenárom ocenili osobnosti Ružinova v oblasti športu. Postupne si ceny z rúk oboch pánov prevzali Ivan Prokop, Martin Fogo Halász a Veronika Špániková. Štvrtý ocenení Miroslav Pištek sa z pracovných dôvodov odovzdávania nezúčastnil.

Šesťdesiat minútový galavečer spestrili vystúpenia detičiek zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, ocenený tanečný pár predviedol svoje umenie a nechýbala ani capoiera, kde sme mali možnosť vidieť v akcii klub Abadá Capoeira Slovakia.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. srdečne ďakuje všetkým účastníkom, gratuluje víťazom a do roku 2020 praje veľa športových úspechov a samozrejme zdravie, ktoré je dôležité nie len pre život športovca.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (RŠK, p. o.)

Podporte svoj obľúbený pár 2% z Vašich daní

Budeme veľmi vďační za každé euro, ktoré sa podarí vyzbierať z 2%. Tak ako každý rok ich použijeme na rozvoj nášho klubu a všetkých športovcov v ňom.

Navyše, v prípade získania a zdokladovania podpory pomocou 2%, resp. 3% z daní, môžete významnú časť týchto financií venovať priamo vybranému tanečnému páru.

Darovať 2% z dane z príjmu môže pomôcť vychovať nového majstra Slovenska, ale minimálne môže podporiť tréningový proces budúcich úspešných mladých športovcov :-)

Údaje pre vyplnenie tlačiva

Tlačivo sme Vám už predvyplnili, stačí ho stiahnuť veľkým zeleným tlačítkom a dopísať vlastné údaje.

Pokiaľ údaje zadávate manuálne (alebo posielate informáciu účtovníčke), do polí 15 – 21 tlačiva prosím použite tieto údaje:

[15]  IČO:   317 851 31
[16] Právna forma:   Občianske združenie
[17] Obchodné meno (názov):   Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
[18]  Sídlo – Ulica:   Ostredková
[19]  Súpisné/orientačné číslo:   14
[20]  PSČ:   821 02
[21]  Obec:   Bratislava

Ďakujeme

Zaplatenie členského poplatku

Prosíme členov klubu, aby do 31. januára uhradili ročný členský poplatok na účet klubu.

Viac informácií nájdete v zóne pre členov klubu.

PF 2020

PF 2020 TSKMM

Členská schôdza TŠK M+M

V zmysle platných Stanov TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková zvolávame členskú schôdzu

Miesto: ZŠ Ostredková 14
Termín:
21.11.2019 – štvrtok
Prezentácia: od 17.20 – 17.45 hod.
Začiatok schôzde: 18:00 hod.

Viac informácií ako aj zápisnicu zo schôdze nájdete v zóne pre členov klubu.

Slovak Open Championship 2019

Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková si dovoľuje touto cestou poďakovať za pomoc pri zorganizovaní medzinárodného festivalu v tanečnom športe – 8.r. Slovak Open Championship 2019, ktorého je náš tanečno – športový klub spoluorganizátorom a vyhlasovateľom súťaží „4.r. Pohár starostu MČ Bratislava Ružinov“ a „27.r. Bratislava Open“.

Slovak Open Championship 2019

SOCH2010plagat

Naši Majstri Slovenska - Jaro a Sima

Koncom marca sa v Nových Zámkoch písala história nášho klubu. Získali sme prvý titul Majstrov Slovenskej republiky v sólových disciplínach. Jaroslav Jesenský a Simona Pavlovičová vybojovali titul Majstrov Slovenskej republiky v kategórii Juniorov II v štandardných tancoch. Gratulujeme im k získaniu svojho zatiaľ najvýznamnejšieho titulu, a prajeme veľa ďalších úspechov reprezentujúc TŠK M+M!

Fotografie z 25. výročia klubu

Počas celého podujatia 25. výročia nášho klubu nás mal v hľadáčiku fotograf Ján Vajas. Krátky výber najlepších fotiek si môžete pozrieť v albume na Facebooku, ak by ste chceli vidieť viac, tak neváhajte a môžete si zakúpiť kompletnú sériu fotografií.

Kontakt na fotografa, kde si môžete aj objednať fotografie z nášho výročia:

Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách Žiar and Hronom 2017

Náš klub sa umiestnil na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách v kategórií juniori LAT na víťaznom 1.stupienku :-)

Ďakujeme hlavne trénerovi a choreografovi Milanovi Špánikovi Jr. a všetkých tanečníkom, ktorí boli skvelí

Ďakujeme

1494707133112-1981307923

O tanečnom športe