Čo je nové?

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou musíme aj my pristúpiť k preventívnym opatreniam:

22.4.: Začíname opäť trénovať 😊

Pandemické opatrenia nám konečne opäť dovoľujú trénovať v priestoroch ZŠ Ostredková – klietka (vonkajší priestor). Zatiaľ bude tréning raz v týždni – kondičný.

Prvý tréning bude v pondelok – 26.04.2021

Musíme dodržiavať všetky pokyny, ktoré sú povinné pri COVIDE 19. Na tréningu preto nesmie byť viac ako 6 osôb. Rozpis skupín bol členom zaslaný emailom, v prípade otázok nás prosím kontaktujte.

Príchod na tréning 10 min. vopred!

Tréningy otvárame na základe nižšie uvedených dokumentov, pričom dúfame, že čoskoro sa budeme môcť rozbehnúť naplno.

5.1.: Predlžuje sa zrušenie tréningov

Vláda SR uznesením predĺžila zákaz vychádzania do 24.1.2020, čo pre nás nepriamo znamená aj zákaz tréningov a súťaží.

Nižšie pripájame ďalšie informácie od Petra Ivaniča – vedúceho súťažného úseku SZTŠ:

Pre sekciu tanečného športu to zároveň znamená, že aj MSR 10T plánované na 27.2.2021 budeme musieť posunúť. Páry sa nedokážu zodpovedne pripraviť po eventuálnom návrate na parket po skoro 2 mesačnej prestávke. Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu je skoro isté, že hromadné športové podujatie nebude povolené do konca februára. Veľmi pochybujem aj o marcových súťažiach.

O novom termíne MSR (ŠTT, 10T a možno aj LAT) vás budem informovať po dohode s organizátormi. Máme snahu presunúť MSR na mesiace máj – jún. Po očkovaní predpokladám návrat do normálu. WDSF plánuje od jesene viacero MS, na ktoré by som rád nominoval páry už podľa aktuálnych výsledkov MSR.

MSR v choreografiách budeme presúvať na jeseň (október/november), aby sme vytvorili klubom časový priestor na ich prípravu.

19.12.: Tréningy sú opäť zrušené do odvolania

Aktuálna legislatíva nám nepovoľuje športové podujatie ani skupinový tréning. Predpokladáme tento stav minimálne do začiatku januára.

Na znovu začatie tréningov Vás včas upozorníme.

Nižšie pripájame ďalšie informácie od Petra Ivaniča – vedúceho súťažného úseku SZTŠ:

Pre sekciu tanečného športu to zároveň znamená, že MSR ŠTT 2021 plánované na 30.1.2021 budeme musieť posunúť. Páry sa nedokážu zodpovedne pripraviť po eventuálnom návrate na parket po 3 týždňovej prestávke. Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu je veľmi pravdepodobné, že hromadné športové podujatie nebude povolené do konca januára. O novom termíne MSR ŠTT vás budem informovať po dohode s organizátorom. Nepredpokladám ich skôr, ako v apríli, možno až v septembri.

Dúfam, že sa stretneme na majstrovstvách v 10T koncom februára. Možno bez divákov, alebo s testami. Uvidíme, akú silu bude mať Covid v novom roku.

10.11.: Pokračovanie v tréningu začiatočníkov 11/2020

Máme možnosť trénovať v skupine 6 detí. Rozdelíme našu prípravku na 2 skupiny, pokročilejší a menej pokročilí. Tréningy by sa realizovali zatiaľ 1 krát do týždňa, obe skupiny by trénovali následne po sebe.

Viac informácií nájdete v prílohe:

8.9.: Tréningy v septembri sa posúvajú

Vzhľadom k tomu, že tréningová sála sa nachádza v priestoroch školy, dotkli sa v nasledujúcom období organizácie tréningov  opatrenia , ktoré sa týkajú školských priestorov.

 • Celý september nie sú možné žiadne mimoškolské aktivity v priestoroch školy.
 • Tréningy môžeme realizovať v areáli  školy, avšak vzhľadom k tomu, že školská družina predĺžila prevádzku do 17:30 hodiny a počíta sa, že bude na tento účel využívané zastrešenie na športovom ihrisku, môžeme trénovať v tomto priestore až po ukončení prevádzky družiny. Takže prosíme o pochopenie, čo sa týka posunu tréningov na neskorší termín.
 • Od októbra by sa mali v škole znovu začať prenájmy priestorov na mimoškolskú činnosť. Veríme, že druhá vlna COVID nám nezatvorí prevádzku v škole a konečne sa dočkáme normálneho chodu tréningov.
 • Tréningy budeme plánovať tak ako predchádzajúcom školskom roku, teda pondelky a štvrtky, v čase od 15:00 hod. do 16:30 hodiny pre družstvo ktg. DII a JI, JII, a v stredu kondičný tréning podľa možností a podmienok. Čas upresníme.
 • V septembri teda máme prvý tréning 9.09.2020 od 17:30 do 18:45. Malá zmena oproti už odoslanej SMS: v stredu bude tréning LAT. Kondičný bude vo štvrtok 10.9.2020 od 17:30 do 18:30. Prosím aby deti prišli primerane oblečené, tréning  je vonku. Obutie – tenisky. Dôvod premeny tréningov – rodičovské združenie školy.

 

Vzhľadom k situácii uvažujeme o náhradnom priestore v obvode Ružinov. Bolo by vhodné, keď sa zúčastníte v stredu rodičovského združenia zastaviť sa na tréningu, vysvetlíme zámer osobne a potrebujeme aj Vaše osobné stanovisko k dochádzke do iného tréningového priestoru.

Ďakujeme za pochopenie, vzniknutú situáciu, nemôžeme ovplyvniť, musíme len prispôsobiť našu činnosť možnostiam a hľadať riešenia.

27.5.: Obnovujeme tréningy 😊

Prišla očakávaná chvíľa návratu detí do školy a aj možnosti pokračovať v tréningoch.
Vzhľadom k opatreniam s COVID 19, sme upravili tréningy nasledovne:

Tréningy začínajú od 1.6.2020 – pondelok

Pondelok:   obidve skupiny detí od 16:30 do 17:45, v tréningovej sále v škole (Štandardné tance)
Streda:   kondičný tréning vo vonkajšom priestore od 16:30 do 17:15 hod.
Štvrtok:   obidve skupiny detí, od 16:30 do 17:45, v tréningovej sále v škole (Latinskoamerické tance)

Prosíme akceptovať nasledovné pokyny:

 • Zraz detí pred školou je 15 minút pred tréningom. Tréner deti uvedie do šatne a sály.
 • Deti si odložia veci v šatni, vydezinfikujú ruky.
 • Nakoľko WC bude možné využiť len v nevyhnutnom prípade, deti by svoju potrebu mali vykonať pred tréningom doma.
 • Deti sa nesmú zdržiavať v priestoroch školy mimo tréningovej sály. (Priestory školy sú po vyučovaní už vydezinfikované a pripravené na budúci deň.)
 • Rodičia nemôžu do budovy vstupovať, deti treba po tréningu počkať pred budovou školy.
 • Konzumácia jedla nie je v priestoroch školy povolená.

1.4.: Tréningy sú zrušené do odvolania

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu a nariadenia krízového štábu SR,  prerušenie tréningovej činnosti v našom klube bude trvať až do odvolania. Podobne aj SZTŠ postupne ruší všetky nadchádzajúce súťaže.

Na znovu začatie tréningov Vás včas upozorníme.

17.3.: Odpustenie tréningového poplatku

Nakoľko nie je v súčasnosti možné realizovať tréningový proces, predsedníctvo pristúpilo k odpusteniu poplatkov za tréningový proces v mesiaci apríl 2020. Pokiaľ ste už vykonali úhradu, zaúčtujeme Vám ju do najbližšieho mesiaca, v ktorom sa bude tréning realizovať. O platbách za nasledujúce mesiace sa bude rozhodovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

12.3.: Zrušenie ďalších tréningov

Po dnešných záveroch vládneho krízového štábu predsedníctvo nášho klubu rozhodlo že:

Zrušenie tréningov je predĺžené do piatka 27.3. (vrátane)

10.3.: Zrušené súťaže

SZTŠ v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ruší súťaže v Nových Zámkoch (14.3.), Trenčíne (21.3.) a MSR LAT (28.3.).

9.3.: Pozastavenie tréningovej činnosti

Z dôvodov predchádzania šíreniu koronavírusu predsedníctvo rozhodlo že:

Od utorka 10.3. do pondelka 16.3. (vrátane) sú všetky tréningy zrušené

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude ZŠ SNP Ostredková uzatvorená od utorka 10.3. do piatka 27.3.2020 (vrátane). Vzhľadom k tejto situácii sa tanečné tréningy rušia. Situáciu budeme naďalej monitorovať a o ďalších skutočnostiach Vás budeme bezodkladne informovať. Informácie môžete sledovať tiež na webe školy zsostredkova.sk .

Ďakujeme za pochopenie.

9.3.: Informujte nás prosím o zdravotnom stave členov

Dovoľujeme si Vás požiadať na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby ste nás e-mailom alebo telefonicky informovali o skutočnosti, pokiaľ ste sa v poslednom čase nachádzali v krízových oblastiach s výskytom koronavírusu, alebo pokiaľ na sebe javíte známky akéhokoľvek ochorenia.

Podporte svoj obľúbený pár 2% z Vašich daní

Budeme veľmi vďační za každé euro, ktoré sa podarí vyzbierať z 2%. Tak ako každý rok ich použijeme na rozvoj nášho klubu a všetkých športovcov v ňom.

Navyše, v prípade získania a zdokladovania podpory pomocou 2%, resp. 3% z daní, môžete významnú časť týchto financií venovať priamo vybranému tanečnému páru.

Darovať 2% z dane z príjmu môže pomôcť vychovať nového majstra Slovenska, ale minimálne môže podporiť tréningový proces budúcich úspešných mladých športovcov :-)

Údaje pre vyplnenie tlačiva

Tlačivo sme Vám už predvyplnili, stačí ho stiahnuť veľkým zeleným tlačítkom a dopísať vlastné údaje.

Pokiaľ údaje zadávate manuálne (alebo posielate informáciu účtovníčke), do polí 15 – 21 tlačiva prosím použite tieto údaje:

[15]  IČO:   317 851 31
[16] Právna forma:   Občianske združenie
[17] Obchodné meno (názov):   Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
[18]  Sídlo – Ulica:   Ostredková
[19]  Súpisné/orientačné číslo:   14
[20]  PSČ:   821 02
[21]  Obec:   Bratislava

Ďakujeme

Zaplatenie členského poplatku

Prosíme členov klubu, aby do 10. januára uhradili ročný členský poplatok na účet klubu.

Viac informácií nájdete v zóne pre členov klubu.

Poznáme víťazov v ankete Športovec Ružinova 2019

V nedeľu 29. januára, sa v DK Ružinov uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v ankete Športovec Ružinova 2019. Do hlasovania sa zapojilo takmer 2.000 hlasujúcich, ktorí rozhodli o víťazoch v kategóriách deti a dospelí. Veľká sála domu kultúry sa odela do slávnostných farieb. Pozvanými boli nominovaní spolu so svojimi hosťami, zástupcovia miestneho úradu a Cultus Ružinov, a. s.. Nechýbali čelní predstavitelia Ružinova a to starosta našej mestskej časti Ing. Martin Chren, vicestarostovia Ing. Martin Patoprstý a Ing. Michal Gašaj PhD.. Pozvanie prijali samozrejme aj miestni poslanci. Sála bola zaplnená takmer do posledného miesta.

Úvodné slovo si zobral riaditeľ RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o., Ing. Ľubomír Lenár. Z pozície hlavného organizátora ankety a slávnostného galavečera prítomných srdečne privítal.

V kategórii „DETI“ víťazov ocenili vicestarosta Ing. Martin Patoprstý a vedúca odboru školstva, kultúry a športu Mgr. Ľuboslava Vasilová. Postupne sme spoznali najlepšieho jednotlivca, družstvo a trénera. Medzi jednotlivcami bol najlepší tanečný pár Jaroslav Jesenský so Simonou Pavlovičovou. Najlepším družstvom sa stali úspešní hokejisti HK Ružinov’99 a medzi trénermi triumfoval Milan Špánik, ktorý sa stará o výchovu a športový rozvoj tanečných párov.

V kategórii „DOSPELÍ“ sme taktiež  spoznali najlepšieho jednotlivca, družstvo a trénera. Medzi jednotlivcami dominoval Ján Volko, najlepším družstvom boli hokejisti z Wild Thing Karaoke, ktorí sú účastníci a zároveň dvojnásobní víťazi populárnej amatérskej hokejovej ligy RAHL. Medzi trénermi sa najlepšou za rok 2019 stala Naďa Bendová, trénerka nášho najúspešnejšieho atléta a zároveň víťaza v kategórii jednotlivec Jána Volka. V kategórii“ DOSPELÍ“ odovzdali ceny vicestarosta Ing. Michal Gašaj Phd. a miestna poslankyňa Ing. Marcela Kulifajová.

Starosta našej mestskej časti Ing. Martin Chren spolu s riaditeľom RŠK, p. o., Ing. Ľubomírom Lenárom ocenili osobnosti Ružinova v oblasti športu. Postupne si ceny z rúk oboch pánov prevzali Ivan Prokop, Martin Fogo Halász a Veronika Špániková. Štvrtý ocenení Miroslav Pištek sa z pracovných dôvodov odovzdávania nezúčastnil.

Šesťdesiat minútový galavečer spestrili vystúpenia detičiek zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, ocenený tanečný pár predviedol svoje umenie a nechýbala ani capoiera, kde sme mali možnosť vidieť v akcii klub Abadá Capoeira Slovakia.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. srdečne ďakuje všetkým účastníkom, gratuluje víťazom a do roku 2020 praje veľa športových úspechov a samozrejme zdravie, ktoré je dôležité nie len pre život športovca.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (RŠK, p. o.)

PF 2020

PF 2020 TSKMM

Členská schôdza TŠK M+M

V zmysle platných Stanov TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková zvolávame členskú schôdzu

Miesto: ZŠ Ostredková 14
Termín:
21.11.2019 – štvrtok
Prezentácia: od 17.20 – 17.45 hod.
Začiatok schôzde: 18:00 hod.

Viac informácií ako aj zápisnicu zo schôdze nájdete v zóne pre členov klubu.

Slovak Open Championship 2019

Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková si dovoľuje touto cestou poďakovať za pomoc pri zorganizovaní medzinárodného festivalu v tanečnom športe – 8.r. Slovak Open Championship 2019, ktorého je náš tanečno – športový klub spoluorganizátorom a vyhlasovateľom súťaží „4.r. Pohár starostu MČ Bratislava Ružinov“ a „27.r. Bratislava Open“.

Slovak Open Championship 2019

SOCH2010plagat

Naši Majstri Slovenska - Jaro a Sima

Koncom marca sa v Nových Zámkoch písala história nášho klubu. Získali sme prvý titul Majstrov Slovenskej republiky v sólových disciplínach. Jaroslav Jesenský a Simona Pavlovičová vybojovali titul Majstrov Slovenskej republiky v kategórii Juniorov II v štandardných tancoch. Gratulujeme im k získaniu svojho zatiaľ najvýznamnejšieho titulu, a prajeme veľa ďalších úspechov reprezentujúc TŠK M+M!

Fotografie z 25. výročia klubu

Počas celého podujatia 25. výročia nášho klubu nás mal v hľadáčiku fotograf Ján Vajas. Krátky výber najlepších fotiek si môžete pozrieť v albume na Facebooku, ak by ste chceli vidieť viac, tak neváhajte a môžete si zakúpiť kompletnú sériu fotografií.

Kontakt na fotografa, kde si môžete aj objednať fotografie z nášho výročia:

Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách Žiar and Hronom 2017

Náš klub sa umiestnil na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách v kategórií juniori LAT na víťaznom 1.stupienku :-)

Ďakujeme hlavne trénerovi a choreografovi Milanovi Špánikovi Jr. a všetkých tanečníkom, ktorí boli skvelí

Ďakujeme

1494707133112-1981307923

O tanečnom športe