Čo je nové?

Jubilejný XX.tanečný kurz pre dospelých

Zápis predĺžený do 4.11.2019

Termín podania prihlášok na tento kurz je 4.11.2019, prvá lekcia sa koná 6.11.2019.

Viac informácií Prihlásiť sa na kurz

Slovak Open Championship 2019

Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková si dovoľuje touto
cestou poďakovať za pomoc pri zorganizovaní medzinárodného
festivalu v tanečnom športe – 8.r. Slovak Open Championship 2019, ktorého je
náš tanečno – športový klub spoluorganizátorom a vyhlasovateľom súťaží „4.r.
Pohár starostu MČ Bratislava Ružinov“ a „27.r. Bratislava Open“.

Poďakovanie za SOCH 2019
(viac…)

O tanečnom športe