Sieň slávy

Sieň slávy TŠK M+M

Náš klub by si rád pripomenul a uctil výnimočné osobnosti, ktoré počas mnohých rokov prešli jeho bránami. Pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu bola preto založená Sieň slávy TŠK M+M, ktorá má pripomínať najvýznamnejších predstaviteľov tanca v tomto klube a zachovávať hrdé klubové dedičstvo.

Členmi Siene slávy sú naši najlepší tanečníci za všetky roky našej existencie, ktorí získali finálové umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, alebo reprezentovali svoj klub a Slovensko umiestnením vo finále súťaží pod hlavičkou WDSF.

Sieň Slávy TŠK M+M

Členovia Siene slávy TŠK M+M

Anton Lazík

Peter Szombati

Milan Špánik

Katarína Sibertová, rod. Radová

Katarína Tomašechová, rod. Platková

Iveta Gáboríková

Eva Špániková

Veronika Špániková, rod. Počiatková

Diplomy